imageBokrecension: Caroline Eriksson – Inga gudar jämte mig

1861 anländer den karismatiske kyrkoherden Anders Lindbäck till den fattiga socknen Silbodal. Han är efterlängtad. Tar genast strid mot det utbedda fylleriet, han är generös mot fattiga och en skicklig predikant. Att Lindbäck lever med två kvinnor, hustrun Charlotta  och husmamsellen Johanna, är något man har överseende med.

Några år efter Lindbäcks ankomst inträffar ett antal plötsliga dödsfall inom församlingen. I socknen börjar ryktena florera att dessa  sockenbor inte dött av naturliga orsaker. När länsman Lidén får i uppdrag att undersöka dödsfallen närmare står det snart klart att de döda blivit förgiftade med arsenik. Lidén tvingas inse att spåren leder rakt in i prästgården.

I bokens centrum finns kyrkoherde Anders Lindbäck, som kommer till Silbodal  fylld av tillförsikt att han ska kunna förändra hela socknen, göra den fri från fattigdom  och ogudaktighet. Det han inte räknade med var att fattigdomen  var så djup och superiet  så omfattande. Lindbäck gör mycket för att hjälpa de svaga, men det är inte tillräckligt. Han har hela tiden trycket på dig att rapportera om läget i församlingen till stiftet och de var inte nöjda med hans arbete. Kanske var det detta som drev Lindbäck till att eliminera  församlingens svagaste individer.

Ja, det är just det som är frågan, vad var det som drev Lindbäck att begå dessa illdåd? Var det hans tankar om barmhärtighet, att dessa odugliga, sjuka, fattiga människor skulle ha det bättre på andra sidan jordelivet? Att han genom att döda dessa människor egentligen hjälper dem att slippa sina lidanden eller drevs han av sin egen prestige att kunna rapportera om en församling utan svaga människor, kostsamma element.

Caroline Eriksson ser förklaringen till Lindbäcks handlingar i hans bakgrund som präglats av skuld och skam, men var det så, eller var Linbäck helt enkelt en religiös fanatiker som slog över i galenskap?

Berättelsen är en psykologisk spänningsroman, fokus ligger på relationer och självbild. Caroline Eriksson skildrar på ett mycket skickligt  sätt vad det är som händer Lindbäcks inre, vad det är som driver honom. Hans psyke framstår alltmer som ett psyke i obalans.

Miljöskildringarna i boken är trovärdiga och detaljerade.

Reflektion:

När jag läste historia på universitetet så var det just 1800-talets andra hälft som intresserade mig mest. Det var en dynamisk tid då flera av våra folkrörelser så som nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och arbetarrörelsen växte fram. Tiden präglades av missväxt med fattigdom och nöd som följd. Tusentals människor lämnade Sverige för att skapa sig en framtid i Amerika. Kyrkans makt över människor var ännu mycket stark. Kyrkan var länken till Gud och kyrkoherden dess främsta företrädare.

Silbodalsmorden är några av Sveriges mest kända och omskrivna mord och jag kan inte låta bli att fundera på hur det kunde gå så snett. Finns svaret i Lindbäcks förkunnelse? Caroline Eriksson ger oss läsare några hintar om hur kyrkoherdens förkunnelse såg ut då han bland annat i sitt försvarstal beskriver sina handlingar som barmhärtighets gärningar. Lindbäck var en karismatisk förkunnare och ledare, därför torde församlingens medlemmar anat att något inte stod rätt till. Religiös fanatism kan snabbt få fäste hos en grupp människor och kanske fanns det de som delade denna barmhärtighetsteologin med Lindbäck. Jag har svårt att se att han ensam skulle gå över gränsen och göra sig själv till Gud över liv och död. Kanske var husmamsell Johanna förtrogen med vad Lindbäck gjorde, författaren antyder det i alla fall.

Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. 2 Mos 20:3

Inga gudar jämte mig är andra delen i Caroline Erikssons serie spänningsromaner, ”svenska mord”, som bygger på verkliga brott. Det är ett psykologiskt drama om kärlek, makt och fanatisk gudstro. En skönlitterär  berättelse om verkliga men otroliga händelser, om försvarslösa människor som aldrig förstod att hotet mot dem kom kom från det håll de minst anade.

Som läsare får jag en idéhistorisk inblick i hur man tänkte på den här tiden.

Jag lyssnade till boken som ljudbok och uppskattade mycket att författaren som extramaterial berättade om bokens bakgrund och tillkomst.

Boken dröjer sig kvar i flera dagar efter det att jag läst klart.

Nu ska jag ge mig på den första delen i svenska mord serien av Eriksson Djävulen hjälpte mig.

Ärligt, läs Inga gudar jämte mig.