image

Jag har under några dagar funderat på det här med kreativitet. Vad är kreativitet egentligen och hur tar den sig i uttryck?

 ”ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten” Joh 7:38

Jag kan ibland uppleva att det bubblar av energi på insidan. En energi som jag inte riktigt vet var jag ska göra av. Jag vet inte hur jag ska kanalisera denna energi, som jag helt enkelt tror är min kreativitet.  Kreativiteten kan ofta kopplas till vilka gåvor/talanger och intressen man har och kommer till uttryck på så många olika sätt. Den här bloggen är ett exempel på där jag låter min kreativitet komma till uttryck.

Jag har under de senaste dagarna haft olika intressanta samtal om kreativitet och lärt mig en hel del. En man som jag vet har många visa tankar jämförde kreativiteten med tonårstiden. Under tonåren utvecklas vi både till kropp och själ, vi formas till de personer vi blir som vuxna, att vara tonåring är att vara i en kreativ fas. Att vara i en kreativ fas behöver inte alltid vara lätt. Många val ska göras och ständigt maler tanken på vem är jag och vad ska jag göra med mitt liv.

Vuxenfasen med barn, jobb, hus och bil är en mer stabil fas då tiden för att utveckla sin kreativitet får stå åt sidan. Men helt plötsligt när barnen blir äldre och man får mer egen tid börjar den kreativa energin göra sig påmind. För endel blir denna fas något förvirrad, man omprövar sin situation på många olika plan. Trivs jag på jobbet, med maken, med hur jag har det. För endel kan denna fas sluta i att man gör en stor livsförändring.

Det finns även de som när de kommer in i den stabila vuxenfasen aldrig lämnar den utan nöjer sig med sin situation och inte känner behov av att utvecklas, de känner inte av energin/flödet på insidan att vilja utveckla sin själ.

En kvinna som jag pratade med använder sin kreativitet för att utveckla saker inom sitt jobb. Att få möjlighet att vara kreativ komma på lösningar som kan vara till nytta för andra kändes meningsfullt, menade hon. Hon betonade även att för att kunna vara riktigt kreativ är det viktigt att sköta sin hälsa genom sömn, mat och motion.

Jag har funderat på hur jag ska kunna låta min kreativitet nå sin fulla potential och det är inte helt lätt. Kanske att jag ska gå en skrivarkurs, sjunga i kör, starta en Lottakår eller varför inte vandra utanför Arvika. Det finns mycket som jag vill göra och det gäller att våga. Att våga lyssna till sitt kreativa sinne.

Hur låter du din kreativitet få flöda?