img_0074

För några år sedan bodde jag i Skövde. Där kom jag i kontakt med personer som hävdade att ”Svea rikets vagga” låg i Västergötland, inte i trakten av Uppsala i Uppland. Tanken var lite spännande, att vända upp och ner på hela den svenska historieskrivningen och utmana dess grundvalar. Kunde det verkligen vara så att ”Svea rikes vagga” låg i Västergötland ?

På samma sätt  vänder Malena Lagerhorn upp och ner på tanken att Homeros klassiska epos Iliaden och Odysséen inte utspelar sig i Grekland utan i Norden under bronsåldern.  Lagerhorn har i boken Ilion inspirerats av en teori som presenterats av den italienske amatörhistorikern Felice Vinci, som menar att Iliaden och Odysséen utspelar sig vid Östersjön för 3 600 år sedan, inte i Grekland. Det klassiska eposet Iliaden skildrar slaget om den mäktiga staden Troja och skrevs av Homeros ca 700 f. Kr.

Första kapitlet i Ilion skildrar en bronsåldersmiljö. Lagerhorn beskriver miljön utifrån arkeologiska fynd som gjorts i Norden. Från kapitel 8 till kapitel 18 följer handlingen i boken den som skildras i Iliaden.  Därefter beskriver Lagerhorn  bronsåldern och teorin om ett nordiskt ursprung till Iliaden.

Ilion handlar om Melas. Melas har tagits om hand av släktingar sedan hans familj dödats i ett trojanskt överfall. Han växer upp med sin kusin Toas som blir hans allierade i drömmen om hämnd. Tillsammans svär de en ed att de en dag som vuxna krigare ska krossa Troja – Ilion – och bränna staden till grunden.

När Agamemnon, danernas mäktigaste hövding kallar krigare över hela Östersjön till ett gemensamt anfall mot Ilion ser de sin chans.

Vad tycker jag då om boken? Ilion är oerhört välskriven. Den är inte svårskriven, men inte heller helt lättläst. Det jag menar är att språket inte är svårt att läsa, men att eftersom handlingen bygger på ett gammalt epos gör det texten mer krävande. Jag sträckläste inte boken i ett svep,  utan lät boken vila lite ibland.

Jag tycker om tanken på att Iliaden utspelar sig i norden. Den teorin håller och känns intressant. Jag tror att Ilion skulle passa bra på litteraturlistan för litteraturstuderande studenter och ge en intressant vinkel vid studiet av Homeros.

Ilion handlar inte bara om strid och krig utan också om vänskap. Vänskapen mellan två unga män som ser sig som bröder. En styrka i boken är Lagerhorns miljö och naturskildringar.

Ilion av Malena Lagerhorn är en annorlunda läsupplevelse.

img_0075