imagePå mina barns skola har man inga böcker. Ni må tro att jag var lite skeptisk. En skola utan böcker. Hur skulle det gå? Istället för böcker använder de sig av en kunskapsportal på internet. På denna portal finns allt. Alla texter, arbetsuppgifter, filmklipp, artiklar och mål som de behöver. Arbetsuppgifterna skrivs och lämnas in digitalt. Nu när jag de har gått på den skolan i några år så ser jag att det fungerar verkligen. De lär sig massor utan böcker. Läromedlen finns ständigt uppdaterade på portalen istället och de kan studera var de än befinner sig. Jag har märkt att de genom detta studiesätt har fått lära sig att källkritiskt granska texter. Skolan betonar detta med källkritik på ett helt annat sätt än när jag själv gick i skolan, eftersom eleverna söker mycket fakta på internet.

Det är läsandet och inte böckerna i sig som är det viktiga när det gäller kunskap. Jag läser för att lära mig nya saker, upptäcka nya platser och möta nya människor. Läsandet ger nya perspektiv och infallsvinklar.

Kunskap är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer och man kan förvärva kunskap genom att läsa.

Fastän vi läser mer och mer och inhämtar kunskap på sociala medier vill jag ändå påstå att boken är mer aktuell än någonsin, men det är själva läsandet som är viktigt. Läsandet är som en superkraft.