imageNär jag läste litteraturvetenskap på universitetet så fick vi lära oss att det finns texter som vi läser genom att tolka textens innehåll. Texten syftar till att ge vägledning. Exempel på sådana texter är våran lagbok och Bibeln. Lagboken är en skrift som talar om vad som är rätt och fel i vårt land. Vi som läsare måste tolka texten för att ha nytta av den och det finns troligen olika tolkningar.

Exegetik innebär tolkning av heliga skrifter, där man metodiskt försöker att uttolka en text. Det här med att tolka exempelvis en bibeltext är med andra ord en vetenskap.

För kristna är detta med att tolka bibeltexter av central betydelse. Den troende söker vägledning och förståelse i den heliga skriften. Även tolkningen kan gå till på olika sätt. Om någon redan från början har en ståndpunkt eller åsikt och försöker att hitta stöd i bibeltexten för just den åsikten sker tolkningen för egna syften. Man väljer att selektivt lyfta fram texter som stöder sina egna syften utan att se till textens kontext. Som exempel kan vi ta en av Paulus så kallade problemtexter där han säger att kvinnan ska underordna sig sin man i allt (Ef 5:23-24). En text som av många tolkats som att kvinnan ska styras av sin man, men om man läser hela textens kontext säger något helt annat, nämligen att mannen och kvinnan ska visa varandra ömsesidig respekt. Här gäller det att läsa hela texten innan man tolkar dess innehåll.

Det finns säkert fler tillfällen då vi genom läsandet söker vad som är rätt och fel genom att tolka en text.