image

-Kom jag måste visa dig mitt senaste bokinköp, sa officeren som jag träffade tidigare idag. Han delar mitt intresse för böcker och det händer att vi nördar ner oss i franska band och gamla dokument. Officeren är passionerat intresserad av militärhistoriska böcker, särskilt de som handlar om Livregementets Husarer eller Värmlands regemente. När han passerar en stad  besöker han gärna ortens antikvariat på jakt efter intressanta böcker.  Denna gång hade han besökt second hand butiken Myrorna i Örebro och fyndat denna fina bok. Boken är en minnesskrift över Örebro stadsfullmäktige 1863-1912, franskt band utgiven 1915, alltså hundra år gammal. Boken innehåller allt möjligt om hur staden fungerade allt från fattigvård till nybyggnationen av ett vattentorn. I boken finns även ett antal helt fantastiska ritningar, bland annat en ritning över dåtidens stadsplan av Örebro. Det som gjorde att officeren köpte boken var att den innehåller ett avsnitt om Livhusarerna som höll till i Örebro i början av 1900-talet.

Tänk att en hundra år gammal bok, inköpt på second hand, kan ge glädje till en sann boksamlare.  Böcker är fantastiskt.